X
آزمایش فوم نسوز

آزمایش فوم نسوز

آزمایش فوم نسوز

آزمایش 1
عنوان آزمایش
: شعله ی مستقیم روی فوم هسته ی میانی پانل
ابزار مورد نیاز جهت آزمایش: 
1.شیت فوم پشم سنگ صنعتی (RW)به ابعاد 15*20
2.شیت فوم XPS معمولی به ابعاد 15*20
3.شیت فوم XPS کند سوز به ابعاد 15*20
4. کپسول گاز
5.سر پیک


شرح گزارش آزمایش فوق به این صورت بیان میشود که:
شیتهای مورد نظر را همان طور که در فیلم مشاهده مینمایید کنار هم چیده شده و با فاصله معین دست و حرارت شعله ی فشار قوی مستقیم شیتها را مورد حرارت مسقیم شعله آتش قرار داده ایم، همانطور که مشاهده مینمایید فوم XPS معمولی در اثر حرارت شعله آتش پس از مقاومت اندکی همراه آتش شعله ور شده و همپای شعله آتشزا میشود .
اما فوم XPSکند سوز در همین آزمایش و با المانهای یکسان در اثر شعله آتش مستقیم مقاومت کرده و بر اثر حرارت تغییر شکل داده ولی همراه آتش شعله ور نشده و به آتش کمک شعله ای نمیکند.
و همچنین طبق مستندات بدست آمده در همین آزمایش با این تفاوت که روی پشم سنگ صنعتی (RW)همین آزمایش صورت گرفت .

مشاهده مینمایید که این هسته میانی پانل، کاملا مقاوم در برابر آتش و شعله مستقیم و نیز حرارت میباشد و جهت اثبات سخن مشاهده مینمایید که حرارت به دست هیچگونه آسیبی نرساند و هیچ گرمایی به دست پشت پشم سنگ نرسید.


پس طبق نتایج حاصله از آزمایشات فوق به این اثبات میرسیم که:
در مکانهایی که در معرض خطر آتشسوزی قرار دارند (مناطق پر خطر) ، میتوانیم از پانل با هسته ی میانی پشم سنگ صنعتی استفاده نمود و در مکانهای (کم خطر ) از پانل با فوم XPS کند سوز استفاده کرد و همچنین در مکانهای دور از احتمال خطر آتش سوزی میتوان از پانل با فوم XPSمعمولی استفاده نمود و همچنین میتوان از پانل با هسته ی میانی (EPS)پلی استایرین نیز استفاده نمود.

آزمایش 2

عنوان آزمایش: شعله ی مستقیم روی پانل های خود ایستا با هسته های میانی متفاوت

مقدمه : همانطور که در گزارش نحوه ی آزمایش روی فوم هسته ی میانی پانل عرض کردیم ، اتفاقاتی که رخ داد را مشاهده 
نمودید . اکنون همان آزمایش شعله و حرارت را روی پانل تولیدی با هسته های میانی مختلف که شامل فوم xpsمعمولی و فوم xps کندسوز و نیز فوم پلی استایرین میباشد را انجام داده ایم و طبق فیلم حاصله از آزمایش مشاهده مینمایید که پانل تولیدی با ورقهای گالوانیزه خود ایستا در برابر آتش از خود چه عکس العملی بروز میدهند . تفاوت این دو قطعه ی مورد آزمایش (پانل و فوم خالی) در این است که در پانل چسب و ورق رویه و زیره برای ساخت پانل اضافه شده است.

عنوان آزمایش : شعله ی مستقیم روی پانل های خود ایستا با هسته های میانی متفاوت:
ابزار مورد نیاز جهت آزمایش : 
1.پانل دورو ورق گالوانیزه با فوم xps معمولی
2.پانل دورو ورق گالوانیزه با فوم xps کندسوز
3.پانل دو رو ورق گالوانیزه بافوم پلی استایرین
4.کپسول گاز 
5.سر پیک فشار قوی


شرح آزمایش بدین صورت است که:
پانلهای ساخته شده جهت آزمایش را همانطور که مشاهده مینمایید در سایزهای کوچک و با مشخصات درج شده  روی پانل که تعیین کننده ی هسته ی میانی پانل میباشد ،کنار یکدیگر با فاصله ی مشخص چیده و با فاصله ی یکسان دست و حرارت شعله ی فشار قوی  مطابق آزمایش فوم به آنها حرارت میدهیم و همانطور که مشاهده مینمایید پانل با فوم xps معمولی در اثر آتش ابتدا رنگ رویه  ورق گالوانیزه سوخته و پس از رسیدن حرارت به داخل پانل کم کم از داخل مشتعل شده و دچار سوختگی شده است .

در پانل با هسته ی میانی xps کندسوز مشاهده مینمایید که ابتدا رنگ ورق رویه سوخته و پس از نفوذ آتش به داخل پانل پس از مقاومت کم کم دچار سوختگی چسب و پانل شده است . با این تفاوت که زمان بیشتری تحمل نموده و مشتعل شده است .

همچنین در پانل با فوم میانی پلی استایرین مشاهده مینمایید که ابتدا پس از سوختن رنگ ورق رویه پانل زودتر از پانلهای فوق سوخته است و تغییر شکل میدهد .


ازین رو پیشنهاد به مصرف کنندگان عزیز این است که :
در مکانهایی که در معرض خطر آتش سوزی زیاد میباشد از ساندویچ پانل سقفی و یا دیواری با هسته ی میانی xps کند سوز و یاپانل با هسته ی میانی پشم سنگ صنعتی استفاده نمایند و همچنین در مکانهایی که کمتر در معرض خطر آتش هستند ویا اصلا خطر آتش سوزی ندارند پیشنهاد میشود که از پانلهای با هسته ی میانی xps معمولی ویا با هسته ی میانی پلی استایرین استفاده نمایند.

گردآورندگان : گروه QC (کنترول کیفیت) واحد تولیدی پانل مهدی