X
ضریب مقاومت شکست ساندویچ پانل ها

روش های سبک سازی ساختمان

آزمایش نقطه شکست

مقدمه:
با توجه به اینکه نیاز روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن و ضروورت استفاده از روش ها و مصالح جدید می باشد به منظور افزایش سرعت ساخت ، سبک سازی ، افزایش عمر مفید و نیز مقاوم نمودن ساختمان ها و حل مشکلاتی نظیر زمان طولانی اجرا و یا کم هزینه شدن اجرای ساختمان ها نیازمند ارائه راهکارهایی به منظور استفاده عملی از روش های نوین و مصالح ساختمان جدید جهت کاهش وزن و کاهش زمان ساخت و نهایتا مقاومت بالا است.
سبک سازی یکی از مباحث نوین در علم ساختمان است که روز به روز در حال گسترش است این فن آوری عبارتست از کاهش وزن تمام شده در ساختمان و از همه مهمتر مقاومت آن می باشد. یکی از روش های سبک سازی ساختمان با مقاومت خوب به کمک ساندویچ پانل های خود ایستا می باشد.
 
ساندویچ پانل:
یک ساندویچ پانل از سه بخش 1-  ورق رویه(که از ورق های گالوانیزه و بر حسب نیاز سقفی یا دیواری شکل دهی می شود)2- هسته مرکزی(از فوم های PU, EPS , XPS و پشم سنگ استفاده می شود)3- ورق زیره(برحسب نیاز از ورق گالوانیزه یا فویل آلومینیوم می باشد) تشکیل می شود ، این اجزا به دلیل شباهت به ساندویچ به ساندویچ پانل معروف هستند.
 
یک ساختار ساندویچی مقاومت بالایی نسبت به تک تک اجزای خود دارد و از سبکی فوق العاده ای نیز برخوردار است ، همچنین هزینه نسبتا پایینی داشته و به سرعت و سهولت می تواند در ساخت و ساز مورد استفاده قرار گیرد.
 
پیرو مطالب یاد شده فوق ساندویچ پانل در عین سبکی و زیبایی که کمک بسزایی به سبک سازی ساختمان می کند از مقاومت بالایی برخوردار است که در آزمایش  مشاهده می کنید :
 
برای اینکه آزمایش به صورت طبیعی انجام شود شروع  به ساخت دهانه هایی مشابه دهانه ی سقف و دیواری که پانل می بایست روی آنها سوار شود به طول 1 ، 2 ، 3 ، 4 متری گردید. سپس برای نگه داری ، ساندویچ پانل ها به پایه دهانه ها پیچ می شوند بعد با استفاده از وزنه هایی به وزن 15 ، 20 ، 25 ، 30 و 50 کیلو گرمی ضریب مقاومت شکست ساندویچ پانل ها را مورد سنجش قرار دادیم که ساندویچ پانل های XPS سقفی و دیواریcm  4در دهانه های    1 ، 2 ، 4 متری و ساندویچ پانل EPS سقفی و دیواریcm  4 در دهانه های 1 ، 2 ، 3 متری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به همراه تصاویر بشرح ذیل می باشد:


نتیجه گیری :
1-      هر چه دهانه های کار کوچکتر ، مقاومت پانل بیشتر می باشد.
2-      مقاومت ساندویچ پانل با هسته مرکزی XPS بیشتر از EPS (پلی استایرین)می باشد.
3-      مقاومت ساندویچ پانل سقفی بیشتر از دیواری می باشد.
 
پیشنهاد برای مصرف کننده :
با توجه به نتیجه آزمایش روشن است که هر چه دهانه کار کوچکتر و فوم چگالتر باشد سازه ای که با ساندویچ پانل ساخته می شود از مقاومت بالاتری برخوردار خواهد بود ، این امر بیانگر این است که در مناطق برف خیز و مناطقی که دارای جریان های همرفتی و باد های شدید می باشد ، دهانه 1 متری با هسته مرکزی EPS و دهانه 5/1 متری با هسته مرکزی XPS مناسب می باشد و در مناطق باران خیز از هسته EPSدر دهانه 2 متری و هسته XPS   در دهانه های 5/2 و 3 متری مناسب است .


جدول ضریب مقاومت ساندویچ پانل

ضریب مقاومت ساندویچ پانل

ردیف

نوع پانل

دهنه1 متری  (Kg )

دهنه2 متری  (Kg )

دهنه3 متری  (Kg )

دهنه4 متری  (Kg )

1

SP سقفی XPS

>1400

1390

بطور تقریبی 690

537

2

SP دیواری XPS

5/977

783

بطور تقریبی 360

250

3

SP سقفی EPS

>1400

1175

450

بطور تقریبی 200

4

SP  دیواری EPS

1000

611

300

بطور تقریبی 130