X

اخذ و امور نمایندگی

اخذ و امور نمایندگی

اخذ نمایندگی انحصاری:
نمایندگی انحصاری به شهرستان ها یا شهر های کوچک تعلق میگیرد و اخذ نمایندگی به صورت انحصاری در شهر های صنعتی و بزرگ امکان پذیر نمیباشد و فقط میتوان عاملیت فروش اعطا نمود.

شرایط اخذ نمایندگی انحصاری:
الف) در صورت درخواست نمایندگی انحصاری میبایست نماینده حق انحصاریت خرید و فروش محصولات گروه صنعتی پانل مهدی را به مدت یک سال کامل در محدوده مندرج و مشخص در قرار داد به ازای مبلغ مشخص خریداری نماید.

 ب) در صورتيكه نماينده پس از 4 ماه از زمان قرارداد نتواند حداقل فروش مدنظر توليد كننده را برآورده سازد، توليد كننده مي تواند در حوزه جغرافيائي نامبرده ، نماينده ديگري را گزينش نموده و اين قرارداد بصورت يكطرفه فسخ مي گردد.

 ج) شرط  اولیه اخذ نمایندگی انحصاری داشتن سابقه حد اقل 4 ماه عاملیت فروش از شرکت پانل مهدی میباشد که این زمان برای بررسی عملکرد و  تایید صلاحیت اخذ نمایندگی انحصاری میباشد.

 د) ابتدا متقاضی یک درخواست کتبی به ادرس ایمیل panelmahdi@gmail.comو یا شماره نمابر 02133934741 ارسال مینماید و سپس بعد از بازرسی از محل و تایید صلاحیت ایشان (و بعد از دریافت مبلغ خریداری حق انحصاری و  چک تضمین) نمایندگی انحصاری به ایشان اعطا میگردد.

اخذ عاملیت فروش:
اخذ عاملیت فروش برای عموم ازاد است.


شرایط اخذ عاملیت فروش:
 الف) ارسال درخواست کتبی به ادرس ایمیل panelmahdi@gmail.com یا شماره نمابر 02133934741 
 ب) 
تحویل چک تضمین در وجه گروه صنعتی پانل مهدی.
 ج) تشکیل پرونده و  امضای قرار داد نمایندگی و توافقات دو طرفه.


جهت دانلود قرار داد اخذ عاملیت فروش اینجا کلیک کنید