سفارش انواع ساندویچ پانل توسط آقای طباطبایی

سفارش انواع ساندویچ پانل توسط آقای طباطباییسفارش انواع ساندویچ پانل توسط آقای طباطبایی

سفارش انواع ساندویچ پانل توسط آقای طباطبایی

  • کارفرما: گروه صنعتی پانل مهدی
  • وضعیت پروژه: تحویل داده شد
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آبان 1397
سفارش انواع ساندویچ پانل پانل مهدی شامل سقفی و دیواری با متراژ 1491متر مربع و ضخامت 5 سانتی متر، همراه با عایق پلی استایرن و رنگ سفید - سفید ،به جناب آقای طباطبایی که یکی از مشتریان گروه صنعتی پانل مهدی می باشد ، به صورت 24 ساعته تحویل داده شد.