سفارش ساندویچ پانل دیواری توسط خانم البرزی

سفارش ساندویچ پانل دیواری توسط خانم البرزیسفارش ساندویچ پانل دیواری توسط خانم البرزی

سفارش ساندویچ پانل دیواری توسط خانم البرزی

  • کارفرما: پانل مهدی
  • وضعیت پروژه: به صورت 24 ساعته تحویل داده شد
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: ارديبهشت 1397
محصول ساندویچ پانل دیواری پانل مهدی همراه با عایق پلی استایرن با مشخصات زیر ،به سرکار خانم البرزی که یکی از مشتریان ما می باشد ، تحویل داده شد.
ضخامت:6 سانتی متر
رنگ ساندویچ پانل دیواری : سفید-سفید
متراژ ساندویچ پانل دیواری :58 متر مربع
در مدت زمان 24 ساعته تحویل داده شد.