سفارش ساندویچ پانل دیواری با فوم اکس پی اس

سفارش ساندویچ پانل دیواری با فوم اکس پی اسسفارش ساندویچ پانل دیواری

سفارش ساندویچ پانل دیواری

  • کارفرما: پانل مهدی
  • وضعیت پروژه: تحویل داده شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: خرداد 1398
یکی از مشتریان جدید پانل مهدی ساندویچ پانل دیواری با مشخصات زیر را سفارش داد و در تاریخ ۹۸/۳/10 سفارش خود را تحویل گرفت .
نوع فوم ساندویچ پانل دیواری : فوم اکس پی اس XPS
رنگ ساندویچ پانل دیواری:سفید-سفید
ضخامت ساندویچ پانل :۵ سانتی متر
متراژ ساندویچ پانل:155.۳۰۰ متر مربع