سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای دهقان

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای دهقانسفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای دهقان

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای دهقان

  • وضعیت پروژه:  به صورت 24 ساعته تحویل داده شد
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: بهمن 1396
محصول ساندویچ پانل سقفی پانل مهدی همراه با عایق پلی استایرن با مشخصات زیر ،به جناب آقای دهقان که یکی از مشتریان ما می باشد تحویل داده شد.
ضخامت:5 سانتی متر
رنگ ساندویچ پانل سقفی: سفید-سفید
متراژ ساندویچ پانل سقفی:115 متر مربع
در مدت زمان 24 ساعته تحویل داده شد.