سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای محمدی

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای محمدیسفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای محمدی

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای محمدی

  • کارفرما: گروه صنعتی پانل مهدی
  • وضعیت پروژه: به صورت 24 ساعته تحویل داده شد
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: بهمن 1396
محصول ساندویچ پانل سقفی پانل مهدی و نوع عایق XPS با مشخصات زیر  به جناب آقای محمدی که یکی از مشتریان پانل مهدی می باشد تحویل داده شد.
ضخامت: 4 سانتی متر
رنگ ساندویچ پانل سقفی: سفید-سفید
متراژ ساندویچ پانل سقفی :24 متر مربع
در مدت زمان 24 ساعته تحویل داده شد.