سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای میرزامحمدی

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای میرزامحمدیسفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای میرزامحمدی

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای میرزامحمدی

  • کارفرما: گروه صنعتی پانل مهدی
  • وضعیت پروژه: تحویل داده شد
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آبان 1397
محصول ساندویچ پانل سقفی پانل مهدی با متراژ 138 متر مربع و ضخامت 5 سانتی متر، همراه با عایق اکس پی اس و رنگ سفید - سفید ،به جناب آقای میرزامحمدی که یکی از مشتریان گروه صنعتی پانل مهدی می باشد ، به صورت 24 ساعته تحویل داده شد.