پروژه حوزه علمیه صدر - بازار بزرگ تهران

پروژه حوزه علمیه صدر - بازار بزرگ تهرانحوزه علمیه صدر - بازار بزرگ تهران

حوزه علمیه صدر - بازار بزرگ تهران

  • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
پروژه حوزه علمیه صدر واقع در بازار بزرگ تهران-سبز میدان-روبروی مسجد امام خمینی ، توسط گروه صنعتی پانل مهدی انجام شده است.همچنین از محصولات پانل مهدی در ساخت این پروژه استفاده شده است.