پروژه سازمان تبلیغات اسلامی - میدان فلسطین تهران

پروژه سازمان تبلیغات اسلامی - میدان فلسطین تهرانسازمان تبلیغات اسلامی - میدان فلسطین تهران

سازمان تبلیغات اسلامی - میدان فلسطین تهران

  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
پروژه سازمان تبلیغات اسلامی توسط گروه صنعتی پانل مهدی اجرا شده است ودر میدان فلسطین قرار دارد.در این پروژه از ساندویچ پانل سقفی استفاده شده است.