سوله کارخانه تولیدی شهریار

سوله کارخانه تولیدی شهریارسوله کارخانه تولیدی شهریار

سوله کارخانه تولیدی شهریار

  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: شهريور 1393
سوله کارخانه تولیدی - در شهریار- 1000 متر-10 روز کاری -اکیپ 3 نفره- در این پروژه ساندویچ پانل سقفی و نما و لمبه استفاده شده است.