پروژه انتقال نفت برد اس پی - شرکت پارس کیهان

پروژه انتقال نفت برد اس پی - شرکت پارس کیهانپروژه انتقال نفت برد اس پی - شرکت پارس کیهان

پروژه انتقال نفت برد اس پی - شرکت پارس کیهان

  • وضعیت پروژه: اجراشده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
پروژه انتقال نفت برد اس پی - کوه دشت توسط پانل مهدی انجام شده است . در این پروژه از انواع ساندویچ پانل مانند سقفی استفاده شده است.