اجرای پروژه مترو ولیعصر تهران توسط گروه صتعتی پانل مهدی

اجرای پروژه مترو ولیعصر تهران توسط گروه صتعتی پانل مهدیمترو ولیعصر تهران

مترو ولیعصر تهران

  • کارفرما: مترو تهران
  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: فروردين 1394
مترو ولیعصر تهران-نصب ساندویچ پانل سقفی توسط اکیپ نصب گروه صنعتی پانل مهدی