پروژه میدان میوه و تره بار نظام آباد

پروژه میدان میوه و تره بار نظام آبادمیدان میوه و تره بار نظام آباد

میدان میوه و تره بار نظام آباد

  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
پروژه میدان میوه و تره بار  واقع در نظام آباد از پروژه های اجرا شده پانل مهدی می باشد.از جمله محصولات استفاده شده در این پروژه ساندویچ پانل سقفی می باشد.