پروژه آقای بارانی در جاجرود

پروژه آقای بارانی در جاجرودپروژه آقای بارانی در جاجرود

پروژه آقای بارانی در جاجرود

  • کارفرما: آقای بارانی
  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: فروردين 1394
پروژه آقای بارانی واقع در جاجرود توسط گروه صنعتی پانل مهدی انجام شده است و در آن انواع از ساندویچ پانل ، شامل نصب ساندویچ پانل سقفی و پانل دیواری جهت اتاقک تاسیسات استفاده شده است.