پروژه انتقال نفت بابا حسین در کوه دشت

پروژه انتقال نفت بابا حسین در کوه دشتپروژه انتقال نفت بابا حسین در کوه دشت

پروژه انتقال نفت بابا حسین در کوه دشت

  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: شهريور 1393

پروژه انتقال نفت بابا حسین واقع در کوه دشت در 30 روز کاری با اکیپ 3 نفره با مساحت 1000 متر انجام شده است.

در پروژه انتقال نفت که توسط گروه صنعتی پانل مهدی انجام شده است از انواع ساندویچ پانل پانل مهدی مانند سقفی و همچنین ساندویچ پانل دیواری و نما و لمبه استفاده شده است.