پروژه انتقال نفت بابا حسین در کوه دشت

پروژه انتقال نفت بابا حسین در کوه دشت

  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: شهريور 1393

پروژه انتقال نفت بابا حسین واقع در کوه دشت در 30 روز کاری با اکیپ 3 نفره با مساحت 1000 متر انجام شده است.

در پروژه انتقال نفت که توسط گروه صنعتی پانل مهدی انجام شده است از انواع ساندویچ پانل پانل مهدی مانند سقفی و همچنین ساندویچ پانل دیواری و نما و لمبه استفاده شده است.