پروزه سوله انتقال بابا حسین - نفت پاسارگاد

پروزه سوله انتقال بابا حسین - نفت پاسارگادپروزه سوله انتقال بابا حسین - نفت پاسارگاد

پروزه سوله انتقال بابا حسین - نفت پاسارگاد

  • کارفرما: شرکت نفت
  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: شهريور 1393

پروزه سوله انتقال نفت پاسارگاد معروف به بابا حسین توسط پانل مهدی انجام شده است - طرف قرار داد شرکت نفت می باشد - پروژ15 روزه با اکیپ 3 نفره انجام شده است.

در این پروژه از ساندویچ پانل سقفی و نما و لمبه استفاده شده است.