پروژه کشتارگاه تهران

پروژه کشتارگاه تهرانکشتارگاه تهران

کشتارگاه تهران

  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
پروژه کشتار گاه تهران واقع در میدان بهمن از جمله پروژه هایی می باشد که توسط گروه صنعتی پانل مهدی انجام شده است.همچنین از نمونه های مختلف ساندویچ پانل مانند سقفی در این پروژه استفاده شده است.