سفارش ساندویچ پانل دیواری توسط آقای بابایی

سفارش ساندویچ پانل دیواری توسط آقای باباییسفارش ساندویچ پانل دیواری توسط آقای بابایی

سفارش ساندویچ پانل دیواری توسط آقای بابایی

  • کارفرما: گروه صنعتی پانل مهدی
  • وضعیت پروژه: به صورت 24 ساعته تحویل داده شد
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: بهمن 1396
محصول ساندویچ پانل دیواری و نوع عایق پلی استایرن با مشخصات زیر توسط گروه صنعتی پانل مهدی به جناب آقای بابایی که یکی از مشتریان پانل مهدی می باشد تحویل داده شد.
ضخامت: 5 سانتی متر
رنگ ساندویچ پانل دیواری: سفید-سفید
متراژ ساندویچ پانل دیواری:42 متر مربع
در مدت زمان 24 ساعته تحویل داده شد.