سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط مشتری جدید پانل مهدی

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط مشتری جدید پانل مهدیسفارش ساندویچ پانل سقفی توسط  مشتری جدید

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط مشتری جدید

  • کارفرما: گروه صنعتی پانل مهدی
  • وضعیت پروژه: انجام شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: مهر 1398
محصول ساندویچ پانل سقفی پانل مهدی همراه با فوم اکس پی اس و مشخصات زیر ،به مشتری پانل مهدی تحویل داده شد.
ضخامت: 6سانتی متر
رنگ ساندویچ پانل سقفی:  سفید-سفید
متراژ ساندویچ پانل سقفی: 300متر مربع
ممنون از اعتماد همیشگی شما به پانل مهدی