سفارش ساندویچ پانل دیواری

سفارش ساندویچ پانل دیواری توسط یکی از مشتریان پانل مهدیسفارش ساندویچ پانل دیواری توسط یکی از مشتریان

سفارش ساندویچ پانل دیواری توسط یکی از مشتریان

  • کارفرما: پانل مهدی
  • وضعیت پروژه: تمام شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: خرداد 1398

یکی از مشتریان پانل مهدی ساندویچ پانل دیواری با مشخصات زیر را سفارش داد:

نوع فوم ساندویچ پانل :فوم اکس پی اس

رنگ ساندویچ پانل دیواری:سفید-سفید

ضخامت ساندویچ پانل :۵ سانتی متر

متراژ ساندویچ پانل:۳۴۳.۳۰۰ متر مربع

این سفارش در تاریخ ۹۸/۳/۱۴  توسط گروه صنعتی پانل مهدی بارگیری شد و به مشتری تحویل داده شد.