سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای جان بزرگی

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای جان بزرگیسفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای جان بزرگی

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای جان بزرگی

  • کارفرما: گروه صنعتی پانل مهدی
  • وضعیت پروژه: تحویل داده شد
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آبان 1397
محصول ساندویچ پانل سقفی پانل مهدی همراه با عایق پلی استایرن با مشخصات زیر ،به جناب آقای جان بزرگی که یکی از مشتریان ما می باشد ، تحویل داده شد.
ضخامت:4 سانتی متر
رنگ ساندویچ پانل سقفی :نارنجی-سفید
متراژ ساندویچ پانل سقفی:212 متر مربع
در مدت زمان 24 ساعته تحویل داده شد.