سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای دلبری

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای دلبریسفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای دلبری

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای دلبری

  • کارفرما: گروه صنعتی پانل مهدی
  • وضعیت پروژه: تحویل داده شد
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آبان 1397
محصول ساندویچ پانل سقفی همراه با عایق اکس پی اس با مشخصات زیر ،به جناب آقای دلبری که یکی از مشتریان پانل مهدی می باشد ، تحویل داده شد.
ضخامت:5 سانتی متر
رنگ ساندویچ پانل سقفی: سفید-سفید
متراژ ساندویچ پانل سقفی:115 متر مربع
در مدت زمان 24 ساعته تحویل داده شد.