سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای موسوی

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای موسویسفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای موسوی

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای موسوی

  • کارفرما: گروه صنعتی پانل مهدی
  • وضعیت پروژه: تحویل داده شد
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آبان 1397
محصول ساندویچ پانل سقفی پانل مهدی همراه با عایق پلی استایرن با مشخصات زیر ،به جناب آقای موسوی که یکی از مشتریان ما می باشد ، تحویل داده شد.
ضخامت:4 سانتی متر
رنگ ساندویچ پانل سقفی: سفید-سفید
متراژ ساندویچ پانل سقفی:354 متر مربع
در مدت زمان 24 ساعته تحویل داده شد.