سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای ناصری

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای ناصریسفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای ناصری

سفارش ساندویچ پانل سقفی توسط آقای ناصری

  • کارفرما: گروه صنعتی پانل مهدی
  • وضعیت پروژه: به صورت 24 ساعته تحویل داده شد
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: بهمن 1396
محصول ساندویچ پانل سقفی پانل مهدی و نوع عایق پلی استایرن با مشخصات زیر توسط گروه صنعتی پانل مهدی به جناب آقای ناصری که یکی از مشتریان ما می باشد تحویل داده شد.
ضخامت: 5 سانتی متر
طول:۱۴ متر
رنگ ساندویچ پانل سقفی: آبی-سفید
متراژ ساندویچ پانل سقفی :4226 متر مربع
در مدت زمان 24 ساعته تحویل داده شد.