پروژه حسینیه امام موسی بن جعفر (ع) - میدان منیریه

پروژه حسینیه امام موسی بن جعفر (ع) - میدان منیریهپروژه حسینیه امام موسی بن جعفر (ع) - میدان منیریه

پروژه حسینیه امام موسی بن جعفر (ع) - میدان منیریه

  • وضعیت پروژه: اجراشده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
پروژه حسینیه امام موسی بن جعفر (ع) توسط گروه صنعتی پانل مهدی در خیابان ولیعصر، میدان منیریه انجام شده است. در این پروژه از انواع ساندویچ پانل استفاده شده است.