پروژه شرکت مشارکت - فاز 3 و 4 عسلویه

پروژه شرکت مشارکت - فاز 3 و 4 عسلویهشرکت مشارکت - فاز 3 و 4 عسلویه

شرکت مشارکت - فاز 3 و 4 عسلویه

  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
این پروژه در فاز 3 و 4 عسلویه توسط گروه صنعتی پانل مهدی اجرا شده است و همچنین ساندویچ پانل مورد استفاده در این پروژه از نوع سقفی می باشد.