پروژه صندوق قرض الحسنه کوثر -بازار بزرگ تهران

پروژه صندوق قرض الحسنه کوثر -بازار بزرگ تهرانپروژه صندوق قرض الحسنه کوثر -بازار بزرگ تهران

پروژه صندوق قرض الحسنه کوثر -بازار بزرگ تهران

  • وضعیت پروژه: انجام شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
پروژه صندوق قرض الحسنه کوثر بازار بزرگ تهران- روبروی مسجد امام توسط پانل مهدی انجام شده است .در این پروژه از انواع محصولات پانل مهدی مانند ساندویچ پانل استفاده شده است.