پروژه چاپخانه هما پاک در شور آباد - مهدی آباد

پروژه چاپخانه هما پاک در شور آباد - مهدی آبادپروژه چاپخانه هما پاک در شور آباد - مهدی آباد

پروژه چاپخانه هما پاک در شور آباد - مهدی آباد

  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
پروژه چاپخانه هما پاک در شور آباد - مهدی آباد اجرا شده است .محصولاتی که در این پروژه استفاده شده است ، انواع ساندویچ پانل پانل مهدی می باشد.